Elektros matavimo darbai

Elektrofiziniai matavimai yra svarbūs eksploatuojant ir remontuojant elektros įrenginius. Naudojant įvairią matavimo techniką, galima iš anksto nustatyti silpnąsias elektros įrenginių vietas, tiksliau suplanuoti remonto laiką, bei užtikrinti patikimą, saugią elektros įrenginių eksploataciją. Izoliacijos profilaktika apima visumą priemonių – apsaugą nuo mechaninio poveikio, apsaugą nuo cheminio poveikio, nuo temperatūros, drėgmės. Be to, izoliacija sensta, kietėja, trūkinėja. Atsiranda nuotėkio takeliai, pradeda tekėti gedimo srovės. Izoliacija kaista. Gali kilti gaisrai, atsirasti pavojus žmogui. Gera izoliacija kartu su kitomis apsaugos priemonėmis yra patikima apsauga nuo tiesioginio prisilietimo.