Pomiary elektryczne

Stosowanie różnorodnych przyrządów pomiarowych pozwala na określenie słabych miejsc urządzeń elektrycznych, dokładne zaplanowanie czasu naprawy i zapewnienie niezawodnej i bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektrycznych. Profilaktyka izolacji obejmuje szereg środków: ochronę przed uderzeniem mechanicznym, oddziaływaniem substancji chemicznych, oddziaływaniem czynników atmosferycznych (temperatury, wilgoci). Ponadto izolacja niszczy się, twardnieje, pęka. W wyniku przecieku pojawiają się smugi. Izolacja nagrzewa się. Może to doprowadzić do pożaru, spowodować zagrożenie dla ludzi. Jakościowa izolacja, w połączeniu z innymi środkami bezpieczeństwa, stanowią niezawodną ochronę przed bezpośrednim kontaktem.